Последни новини

Дисеминация на Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Дисеминация на Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 11 май 2022 г. в Учебна база "Проф. Бъров", Центърът за професионано обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов представи пред учители и ученици от Свищовската професионална гимназия гр. Свищов Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
Ръководителят на проекта - доц. д-р Христо Сирашки запозна присъстващите с идеята на проекта, участващите партньори, проектните цели, целевите групи, продуктите, които ще бъдат разработени и очакваните проектни резултати.
При десиминирането, доц. Сирашки подчерта актуалността на проекта, свързана с необходимостта от преодоляване на последиците от Ковид-19 от МСП и чрез създаване на Бяла книга "Въздействие на пандемията на короновируса върху микро-МСП - съзнателен избор на икономическа политика" и Бяла книга "Въздействие на пандемията на короновируса върху микро-МСП - икономически катарзис със специален акцент върху зелената икономика". Той посочи още, че ще бъде разработен Дневник за учащите по корономика, от който ще могат да се възползват и учителите и учениците от Свищовската професионална гимназия.