Последни новини

Първа международна работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Първа международна работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0


Първа международна работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Екип от Центъра за професионално обучение към Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов взе участие в първата международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training ECO-VIBES, организирана и проведена на  09 и 10 май 2022 г. в гр. Пловдив с участието на партньорите от Пловдивски университет „П. Хилендарски“, България – Координатор на проекта; „Екология КМ“ ООД, България; Еufora, Гърция и Еurocy Innovations LTD, Кипър.

През първия ден на срещата бе анализирано текущото състояние на проекта, както и изпълнението на проектните дейности до момента. Специално внимание бе отделено на описанието на набора от умения според ECQA (модела на Европейската асоциация за сертифициране и квалификация), както бе разгледан и дискутиран шаблона с умения и компетенции, попълнен от всеки партньор. След проведена дискусия, в края на първия работен ден бе финализирана структурата на консолидираната карта за умения, необходима за разработване на учебното съдържание на модулите (най-вече при разработването на модул 3).

Вторият работен ден продължи с подробното обсъждане на PR1 ECVET съвместима учебна програма за курс „ЕCO-VIBES“. Бе представен шаблона на учебната програма, разработен от Стопанска академия – Свищов. В резултат от проведената дискусия бе финализиран образеца на учебна програма, по който ще работят всички партньори, както и уточнен броя на урочните форми, които трябва да включва всеки един учебен модул (максимум 7 единици). Специално внимание бе отделено на PR2 „Модули за електронни курсове ECO-VIBES“, като бяха формулирани конкретни задачи за първата и втората проектна година, в т.ч.:, създаване на пълна чернова на съдържанието на всеки модул; организиране на фокусни групи във всяка страна, с цел представяне на пълната версия на електронния курс; създаване на втора версия на всеки модул след събиране, консолидиране и включване на обратна връзка, получена от фокус-групите; преобразуване на съдържанието в HTML формат; превод и легализация на учебния материал и пилотно тестване с участието на най-малко 20 заинтересовани страни от всяка страна-партньор, в т.ч. България, Гърция и Кипър.

Срещата приключи с обобщение на постигнатото и уточняване на датите на следващите партньорски срещи (физически и онлайн). Всички участници в първата физическа транснационална среща получиха сертификат за участие.

Уебсайт на проекта: www.eco-vibes.eu

Фейсбук: https://www.facebook.com/Eco-Vibes-102280532310132