Последни новини

Проект 021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Проект 021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 7 февруари 2021 г. чрез ZOOM се проведе начална работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“.

Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.  

В предварителната онлайн среща взеха участие  партньорите по проекта IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI – Турция; PHOENIXKM BV – Белгия; G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD – Кипър и EUFORA – Гърция. Като външни експерти в дневния ред на срещата се включиха и г-жа Василка Събева и г-ца Петя Грудева.

След кратко приветствие към партньорите доц. д-р Христо Сирашки, като ръководител на проекта, в своето въведение посочи, че онлайн срещата е с опознавателен характер и срока на изпълнение на проектните дейности е от 01/11/2021 до 31/10/2023 година.

Последва представяне на партньорите, след което г-н Карел Ван Исакер, партньор от Белгия, презентира проектните резултати PR1 и PR2. Бе договорено на първата физическа среща да се уточнят детайлно тези интелектуални продукти и да продължи изследователската дейност, свързана с тях.

Стартовата ZOOM-работна среща приключи с уточнение на датите и мястото за провеждане на първата присъствена международна среща - 22-23 февруари, Пловдив.