Последни новини

Резултати от изпита по Счетоводно отчитане на НПО-3 група

Резултати от изпита по Счетоводно отчитане на НПО-3 група

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Уважаеми курсисти, моля запознайте се с постигнатите резултати от първия изпит - 3 група:

Успех. Т. Друмева

ТРЕТА ГРУПА

 

Име, презиме, фамилия

Постигнати резултати

Изпит по теория (тест)

Изпит по практика (казуси)

1.

Петя Георгиева Маврикова

Отличен 6

Отличен 6

2.

Петя Илиева Петрова

Отличен 6

Отличен 6

3.

Радка Георгиева Целова

Отличен 6

Отличен 6

4.

Радослава Йорданова Георгиева

Отличен 6

Отличен 6

5.

Радостина Иванова Димитрова

Отличен 6

Отличен 6

6.

Райна Кирилова Христова

Отличен 6

Отличен 6

7.

Розалина Христова Стефанова

Отличен 6

Отличен 6

8.

Румен Михайлов Спасов

Отличен 6

Отличен 6

9.

Светла Кирова Славова

Отличен 6

Отличен 6

10.

Светлана Димитрова Драганова – Стоянова

Отличен 6

Отличен 6

11.

Снежина Колева Аврамова

Отличен 6

Отличен 6

12.

Силвия Владимирова Миланова

Отличен 6

Отличен 6

13.

Силвия Миткова Данева – Димова

Отличен 6

Отличен 6

14.

Славея Стефанова Грозева

 

 

15.

Станка Иванова Стоилова

Отличен 6

Мн. Добър 5

16.

Стефка Илиева Димитрова

Отличен 6

Отличен 6

17.

Стоянка Куртева Досева

Отличен 6

Отличен 6

18.

Таня Колева Стоянова

Отличен 6

Отличен 6

19.

Татяна Красимирова Любенова

Отличен 6

Отличен 6

20.

Теодора Георгиева Миновска

Отличен 6

Отличен 6

21.

Тина Пламенова Първанова

Отличен 6

Отличен 6

22.

Тодор Илиев Иванов

Отличен 6

Отличен 6

23.

Фейка Фаик Молла

Отличен 6

Отличен 6

24.

Христина Вълчева Янкова

Отличен 6

Отличен 6

25.

Христо Димитров Баев

 

 

26.

Цвета Иванова Христова

Отличен 6

Отличен 6

27.

Цветелина Георгиева Данева

Отличен 6

Отличен 6

28.

Царевна Иванова Цанкова

Отличен 6

Отличен 6

29.

Цветелина Койчева Маркова

Отличен 6

Отличен 6

30.

Цецка Иванова Илиева

Отличен 6

Отличен 6

31

Силва Валентинова Илиева

Отличен 6

Отличен 6

32

Маргарита Костадинова Лазарова

Отличен 6

Отличен 6