Последни новини

До обучаемите от Читалищата в Р България

До обучаемите от Читалищата в Р България

by Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Уважаеми курсисти,

напомням, че за м. април са предвидени консултациите  с професор д-р ик.н. Борислав Борисов 

по дисциплината "Планиране на читалищната дейност".

Графикът за консултации във виртуалната класна стая са, както следва:

- първа група - 5, 6 и 12 април;

- втора група - 7, 8 и 13 април;

- трета група - 14, 15 и 19 април.

Изпитните материали се предават само на хартиен носител с подпис от всеки обучаем и се изпращат на адреса, посочен в официалния график.

Успех на всички: Т. Друмева