Последни новини

Проект 2018-1-BG01-KA202-047867

Проект 2018-1-BG01-KA202-047867

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Он лайн среща по Проект  2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting"

На 23 февруари 2021 г. екипът по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting" проведе поредната продуктивна он лайн среща с партньорите по проекта от Белгия, България, Гърция и Турция.

Работата в дигитална среда започна с преглед на плана за действие и дискусия по изпълнението на текущите задачи и реализираните дейности по разпространение, в резултат от проведените срещи с Националните консултативни съвети.

Специално внимание бе отделено на интелектуалните продукти с акценти върху финализиране на учебните модули и мобилното приложение за обучение с модулен подход чрез внедряване на инструменти на български, английски, фламандски, гръцки и турски език; изработването на шаблон за обратна връзка; създаването на колекция от казуси и практики; подготвянето на доклад за педагогическо въздействие и добри практики.

Конкретизирани бяха сроковете за изпълнение на предстоящите задачи, предвид факта, че проектните дейности приключват на 16 юни 2021 г. В тази връзка, предстои нова он лайн среща на партньорите по проекта, която е планирана за 17 март 2021 г.