Последни новини

Старт на квалификационния курс по "Организация и управление на читалищната дейност"

Старт на квалификационния курс по "Организация и управление на читалищната дейност"

by Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
Уважаеми курсисти,
добри дошли в платформата за дистанционно обучение на Центъра за професионално обучение към Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов.
От днес, 01.03.2021 г. стартира Вашето он лайн обучение по "Организация и управление на читалищната дейност". Курсът съдържа 3 модула, всеки с хорариум от 30 учебни часа. Предвидени са часове за срещи във виртуална класна стая и часове за самоподготовка и изготвяне на изпитни задания.
Вече сте получили потребителски имена и пароли за достъп, чрез които ще влизате в подготвените учебни ресурси. 
Присъствените консултации ще се провеждат във виртуална класна стая, като графикът на консултациите по всяка учебна дисциплина ще бъде качен на платформата на ел. обучение.
Разпределени сте в 3 групи. Списъкът за всяка група можете да проследите и в рубрика "Новини" и в ресурсите на съответната учебна дисциплина.
Стартирате с модула "Счетоводно отчитане на НПО". Учебните ресурси вече са качени, така че можете да се запознаете със съдържанието на първия курс. Срещите във виртуалната класна стая с лектора - професор д-р Атанас Атанасов са по график и по групи. В тази връзка напомняме, че е необходимо да се спазва стриктно графика за он лайн консултации и разпределението по дни, часове и групи. 
Оценяването по всеки модул ще бъде писмено, като изпитните материали ще се изпращат в ЦПО, на адрес, посочен в учебния график и в срокове, посочени отново там. Квалификационното обучение ще приключи с изготвяне на индивидуален курсов проект.
Екипът на ЦПО Ви пожелава успех в обучението!