Последни новини

Проект 2018-1-BG01-KA202-047867

Проект 2018-1-BG01-KA202-047867

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Като част от инициативите по популяризиране на Проекта на Стопанска академия 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting", през м. юни 2020 г. екипът по проекта организира среща с 20 безработни лица, регистрирани в Дирекция Бюро по труда гр. Свищов, обучаващи се в Учебна база "Професор Бъров" гр. Свищов по Програма "Рестарт 2020", реализирана от Агенцията по заетостта и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Доц. д-р Христо Сирашки, ръководител проект, запозна курсистите с проектната идея, целите и планираните дейности, целевите групи. Специален акцент в презентацията бе поставен върху интелектуалните продукти и ползите от тях за повишаване на предприемаческите умения у младите хора чрез придобиване на компетенции по управленско счетоводство, към разработеното мобилно приложение, към възможността за участие на обучаемите в предстоящите бета-тестове на създадения учебен курс.

От екипа по проекта