Последни новини

Конспект-Модул 3

Конспект-Модул 3

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

МОДУЛ „ИНВЕСТИЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ“

1.       Базови концепции за вида на инвестициите.

2.      Индивидуални и институционални инвеститори.

3.      Инвестиционен риск на застрахователя.

4.      Рискове, свързани с инвестиционната дейност на застрахователя.

5.      Инвестиционен ресурс в застраховането.

6.      Законови изисквания при инвестиционната дейност на застрахователите.

7.      Основни принципи, съблюдавани от застрахователите при инвестиционната им дейност.

8.      Същност и особености на застраховането, свързано с инвестиционен фонд.

9.      Покрити и изключени рискове, при застраховките, свързани с инвестиционен фонд.

10.  Отговорност на застрахователя при застраховките, свързани с инвестиционен фонд.

11.  Инвестиционен риск на застрахованите при застраховките, свързани с инвестиционен фонд.

12.  Видове инвестиционни фондове, свързани с животозастраховането.

13.  Предимства и недостатъци на основните видове инвестиционни фондове, свързани с животозастраховането.

14.  Гарантирани и негарантирани плащания на застрахователите по застраховките, свързани с инвестиционен фонд.

15.  Инвестициите в банкови депозити – алтернатива на инвестиционните застрахователни продукти.

16.  Инвестициите в ценни книжа – алтернатива на инвестиционните застрахователни продукти.

17.  Инвестициите в недвижимости – алтернатива на инвестиционните застрахователни продукти.

18.  Осигуряването във фонд за допълнително пенсионно осигуряване – алтернатива на инвестиционните застрахователни продукти.