Последни новини

Резултати от изпита по Управление на риска

Резултати от изпита по Управление на риска

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
1. Елка Петкова - теория - отличен 6, практика - отличен 6;
2. Красимира Караджова-Тодорова - теория - отличен 6, практика - отличен 6;
3. Магдалена Георгиева - теория - отличен 6, практика - отличен 6;
4. Марина Крумова - теория - отличен 6, практика - отличен 6;
5. Петя Борисова - теория - мн. добър 5, практика - мн. добър 5.
Т. Друмева