Последни новини

резултати от изпита по Основи на счетоводството

резултати от изпита по Основи на счетоводството

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
1. Биляна Христова - теория - добър 4,00; практика - отличен 6,00
2. Ваньо Димитров - теория - отличен 6,00; практика - отличен 6,00
3. Венеслава Петкова - теория - мн. добър 5,30; практика - отличен 6,00
4. Денка Стратиева - теория - мн. добър 5,00; практика - отличен 5,50
5. Елена Инджева - теория - отличен 6,00; практика - отличен 6,00
6. Йордан Йорданов - теория - мн. добър 5,30; практика - отличен 5,50
7. Йорданка Ваклинова - теория - отличен 6,00; практика - отличен 6,00
8. Кристина Павлова - теория - мн. добър 5,40; практика - мн. добър 5,00
9. Милен Ранков - теория - мн. добър 5,40; практика - отличен 5,50
10. Паолина Николова - теория -отличен 5,50; практика - отличен 6,00
11. Петя Кирилова - теория - мн. добър 5,40; практика - мн. добър 5,00
12. Петя Петрова - теория - мн. добър 4,80; практика -
13. Ралица Маркова - теория - отличен 5,80; практика - отличен 6,00
14. Рени Райчева - теория - отличен 5,50; практика -
15. Силвия Савчева - теория - отличен 6,00; практика - отличен 5,50
16. Соня Стоянова - теория - мн. добър 5,40; практика - отличен 5,50
17. Цветелина Станчева - теория - мн. добър 5,40; практика -
усмивка Т. Друмева