Последни новини

Консултация - Административно обслужване

Консултация - Административно обслужване

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Обръщам внимание, че първата консултация по учебната дисциплина Стратегическо бизнес планиране е на 13 май 2013 година - понеделник в часовото време 18,00 - 20,40 часа.

Консултацията ще се проведе с асист. Парашкевова по теми 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Спазвайте указанията.

Т. Друмева