Последни новини

Анкета

Анкета

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

одобрение До всички обучаеми срещу ваучери в дистанционна форма

Всеки един от Вас вече трябва да е получил повторно

линк към анкетата на своята ел. поща.

Моля, попълнете я. Не забравяйте да я изпратите обратно до АЗ.

Таня Друмева