Последни новини

Резултати от квалификационен изпит - спец. Административно обслужване, част от порфесия "Офис-секретар"

Резултати от квалификационен изпит - спец. Административно обслужване, част от порфесия "Офис-секретар"

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

2 група: теория/практика

1. Диана Вачева - 6/6

2. Илияна Тракиева - 5,50/6

3. Цветелина Дончева - 5,50/5,75
4. Милена Монева - Отличен 5,50/5,75

5. Анелия Илиева - 6/6

6. Вилетка Иванова - 6/6

3 група: теория/практика

1. Сашка Иванова - 6/6

2. Корнелия Петрова -6/6

3. таня Рисемова - 6/6

4. Мария Тодорова - 6/6

5. Гергана Аврамова - 6/6

6. Анелия Атанасова - 6/4,50

7. Ирена Хаджиева - 6/6

8. Марияна Орхаева -6/6

9. Галя Димитрова - 6/5,50

10. Десилава Врайкова - 6/4,75

11. Валентина Симеонова 6/5,50

12. Магдалена Банчева - 5,50/5,50

13. Десислава Банчева - 5,50/5,50

Т. Друмева