Последни новини

резултати от он-лайн теста по Финансово счетоводство

резултати от он-лайн теста по Финансово счетоводство

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1. Саша Кънве - Отличен 6

2. Зорница Дамянова - Отличен 6

3. Людмила Банчева - Отличен 5,50

4. Ранка Владимирова - Мн. добър 5

5. Ирина Гутева - Мн. добър 5

6. Пепа Борисова - Отличен 6

Моля, практическите задания да се предадат за оценяване в срок до 13 февруари.

Т. Друмева