Последни новини

резултати от он-лайн изпита по Управление на проекти

резултати от он-лайн изпита по Управление на проекти

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1. Гергана Аврамова - Отличен 5,50

2. Корнелия Петрова - Мн. добър 4,50

3. Магдалена Банчева - Мн. добър 5

4. Десислава Банчева - Отличен 5,50

5. Таня Рисемова - Отличен 5,50

6. Десислава Врайкова - Отличен 5,50

7. Валентина Симеонова - Отличен 6

8. Сашка Иванова - Отличен 6

9. Анелия Атанасова - Отличен 6

10. Ирена Хаджиева - Отличен 6

11. Мария Тодорова - Отличен 6

12. Галя Димитрова - Отличен 6

13. Марияна Орхаева - Отличен 6

Он-лайн консултации от 07.01.2012 г., следете графика.

Весели празници!!!одобрение

Т. Друмева