Последни новини

Резултати от он-лайн тест по Управление на риска

Резултати от он-лайн тест по Управление на риска

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1 група

1. Мая Атанасова - Отличен 6

2. Яна Ганева - Отличен 5,50

3. Ели Пешева - Отличен 5,50

2 група

1. Цветелина Дончева - Отличен 6

2. Илияна Тракиева - Отличен 5,50

3. Диана Вачева - Отличен 6

4. Милена Монева -Отличен 6

5. Анелия Илиева - Отличен 6

6. Виолетка Иванова - Отличен 6

3 група

1. Десислава Врайкова - Отличен 5,50

2. Валентинеа Симеонова - Отличен 5,50

3. Сашка Иванова - Отличен 6

4. Корнелия Петрова - Отличен 5,50

5. Анелия Атанасова - Отличен 5,50

6. Таня Рисемова - Отличен 6

7. Магдалена Банчева - Отличен 5,50

8. Десислава Банчева - Отличен 5,50

9. Ирена Хаджиев - Отличен 5,50

10. Галя Димитрова - Отличен 5,50

11. Мария Тодорова - Мн. добър 5,00

12. Гергана Аврамова - Отличен 5,50

13. Марияна Орхаева - Отличен 5,50

Напомням, в срок до 19.12. да се предадат докладите по практика.

Т. Друмева