Последни новини

резултати от он-лайн теста по дисциплината Работа в екипи и управление на конфликти

резултати от он-лайн теста по дисциплината Работа в екипи и управление на конфликти

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1. Виолетка Иванова - Отличен 6

2. Анелия Илиева - Отличен 6

3. Милена Монева - Отличен 6

4. Илияна Тракиева - Отличен 6

5. Диана Вачева - Отличен 6

6. Мая Атанасова - Отличен 6

7. Цветелина Дончева - Отличен 6

8. Ели Пешева - Отличен 5,50

9. Яна Ганева - Отличен 5,50

Т. Друмева