Последни новини

Резултати от практически изпит по учебна дисциплина Организационно управление

Резултати от практически изпит по учебна дисциплина Организационно управление

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1. Мая Атанасова - Отличен 6

2. Яна Ганева - Отличен 6

3. Ели Пешева - Отличен 6

4. Анелия Илиева - Отличен 6

5. Диана Вачева - Отличен 6

6. Цветелина Дончева - Отличен 6

7. Милена Монева - Отличен 6

8. Илияна Тракиева - Отличен 6

9. Виолетка Иванова - Отличен 6

Следвайте учебния график за новата дисциплина .

Т. Друмева