Последни новини

резултати от он-лайн тест по Организационно управление

резултати от он-лайн тест по Организационно управление

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1. Анелия Илиева - Отличен 5,50

2. Дияна Вачева - Отличен 6

3. Цветелина Дончева - Отличен 6

4. Милена Монева - Отличен 6

5. Илияна Тракиева - Отличен 6

6. Яна Ганева - Мн. добър 5

7. Ели Пешева - Отличен 5,50

8. Мая Атанасова - Отличен 6

9. Виолетка Иванова - Отличен 6

Следваща присъствена консултация в събота - 05.11. от 8,50 ч. в ЦПО.

С поздрав: Т. Друмева