Последни новини

Резултати от Стратегическо бизнес планиране

Резултати от Стратегическо бизнес планиране

by Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1. Теория - он-лайн тест

Мая Атанасова - Отличен 6

Ели Димитрова - Мн. добър 5

Яна Ганева - Отличен 6

2. Практика - изпитно задание

Мая, Ели и Яна - Отличен 6

Следва: присъствена консултация на 08.10.-събота

Т. Друмева