"Историята  на  човечеството  е  непрекъсната  борба  между  идеи  и  интереси.  За  миг  побеждават  интересите,  за  дълго  -  идеите."          Е. Кастеляр