Последни новини

Конспект - Модул 4

Конспект - Модул 4

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

МОДУЛ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“

1.      Същност, предмет и право за прилагане на животозастраховането.

2.      Особености при покриването на риска и застрахователните плащания по животозастраховане.

3.      Особености при сключването и поддържането на застрахователен договор в животозастраховането.

4.      Откуп и заем по застраховките „Живот“.

5.      Промени по застрахователния договор в животозастраховането, в течение на неговото действие.

6.      Финансово-покривни системи в животозастраховането.

7.      Същност и особености на животозастраховането за сума.

8.      Основни видове застраховки „Живот“ за сума.

9.      Специфика и особености на застраховките в случай на преживяване.

10.  Специфика и особености на застраховките в случай на смърт.

11.  Специфика и особености на смесената застраховка „Живот“.

12.  Специфика и особености на застраховките с фиксиран падеж.

13.  Същност и особености на застраховането за пенсия.

14.  Специфика и особености на лихвените ренти (анюитети).

15.  Специфика и особености на доживотните пенсионни застраховки.

16.  Специфика и особености на срочните пенсионни застраховки.

17.  Пенсионни застраховки с променлив във времето размер на пенсията.

18.  Пенсионни застраховки на свързани лица.

19.  Специфика и особености на пенсиите, свързани с трудовата дейност.

20.  Специфика и особености на пенсиите, несвързани с трудовата дейност.

21.  Основни видове застраховки „Злополука“, предлагани на животозастрахователния пазар.

22.  Основни видове здравни застраховки, предлагани на животозастрахователния пазар.