Последни новини

Конспект-Модул 2

Конспект-Модул 2

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

МОДУЛ „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“

1.      Обхват и право за прилагане на общото застраховане.

2.      Специфика на застрахователния договор в общото застраховане.

3.      Системи за определяне размера на застрахователното обезщетение.

4.      Особености при сключването на застрахователен договор и покриване на риска в имущественото застраховане.

5.      Специфика и особености на застраховка „Каско“ на МПС.

6.      Специфика и особености на застраховка на релсови превозни средства.

7.      Специфика и особености на застраховка на летателни апарати.

8.      Специфика и особености на застраховка на плавателни съдове.

9.      Специфика и особености на застраховка на товари по време на превоз.

10.  Специфика и особености на застраховка имущество на гражданите.

11.  Специфика и особености на застраховките на индустриалните предприятия.

12.  Специфика и особености на селскостопанските застраховки.

13.  Особености при сключването на застрахователен договор и покриване на риска в застраховането „Отговорности“.

14.  Специфика и особености на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

15.  Специфика и особености на застраховка „Отговорност на превозвача“.

16.  Специфика и особености на застраховките „Гражданска отговорност“, свързани с притежаването и използването на летателни апарати и плавателни съдове.

17.   Специфика и особености на застраховка „Обща гражданска отговорност“.

18.  Организация и особености на застраховането на финансово-кредитни рискове.

19.  Специфика и особености на основните видове кредитно застраховане.

20.  Специфика и особености на основните видове гаранционно застраховане.

21.  Специфика и особености на застраховането на лизинговите сделки.

22.  Финансови инструменти – алтернатива на застраховките на финансово-кредитни рискове.

23.  Организация и особености на застраховането „Злополука“.

24.  Основни видове застраховки „Злополука“, предлагани на пазара по общо застраховане.

25.  Организация и особености на здравното застраховане.

26.  Основни видове здравни застраховки, предлагани на пазара по общо застраховане.