Последни новини

спец. "Икономическа педагогика" - ВЪПРОСНИК за държавен изпит

спец. "Икономическа педагогика" - ВЪПРОСНИК за държавен изпит

от Бранимир Борисов -
Number of replies: 0

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“
Център за следдипломно и факултативно обучение“

В Ъ П Р О С Н И К
За държавен изпит По спец. „Икономическа педагогика“

1. Подготовка на урока.
2. Видове уроци.
3. Структура на урока.
4. Цели на урока.
5. Входни и изходни връзки на урока.
6. Самостоятелна работа на учениците.
7. Методи и средства на преподаване.
8. Годишно планиране на учебното съдържание.
9. Система на оценяване на резултатите от обучението.
10. Форми на проверка и оценка на знанията.
11. Възможност за онагледяване на урока.
12. Организиране на обучението по учебна практика.
13. Интерактивни методи на преподаване.