Последни новини

Икономическа Педагогика, Октомврийски прием, уч. 2018/19 год.

Икономическа Педагогика, Октомврийски прием, уч. 2018/19 год.

от Бранимир Борисов -
Number of replies: 0

Здравейте колеги, това е графика за последен семестър на обучението по Икономическа педагогика:

ИКОНОМИЧЕСКА ПЕДАГОГИКА, Октомврийски прием, уч.2018/19 год.

На  04.10.2019 год. от 10,30 часа в Профсионална държавна търговска гимназия "Д.Хадживасилев" ще се проведе разпределение на часовете по практика:

1. Хоспетиране
2. Текуща педагогическа практика
3. Стажантска практика практика
4. Практико-приложен държавен изпит в периода 18-24 ноември 2019 год.

При невъзможност да се явите на  04.10.2019 год., моля обадете се след тази дата, за да Ви дам координати на учителите-наставници за връзка. Семестриалната такса за последния семестър се заплаща най-късно до края на м. октомври 2019 год.

Секретар ФО:
София Цолова