Последни новини

Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, изпити, прием Октомври

Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, изпити, прием Октомври

от Бранимир Борисов -
Number of replies: 0

Здравейте колеги,
Уведомяваме Ви, че изпитите за трети семестър на уч.2018/19 год. ще се проведат както следва:

1. Приобщаващо образование - Доц. д-р Хр. Сирашки
на 29.03.2019 от 11:00 ч. в зала 17
на 31.03.2019 от 11:00 ч. в зала 17

Свободно-избираема:
2.1 Психология на общуването - Гл.ас. д-р Б. Илиева
на 30.03.2019 от 12:00 ч. в зала 12

2.2 Стилистика и риторика - Доц. д-р К. Личева
на 30.03.2019 от 12:00 ч. в зала 13

3. Информационни и комуникационни технологии в обучението - Проф. д-р Кр. Шишманов 
на 30.03.2019 от 13:00 ч. в зала 17


Моля всички да представят бордеро за платена семестриална такса за трети семестър, както и студентска книжка за заверка на семестър на 30.03.2019 год. до 13:00 часа в офис „Факултативно обучение“.  При невъзможност за посещение на присъствените консултации бордерото за платена такса да се изпрати по електронен път.

Секретар ФО и СО
София Цолова