Последни новини

Икономическа Педагогика - дистанционно обучение

Икономическа Педагогика - дистанционно обучение

от Бранимир Борисов -
Number of replies: 0

Здравейте колеги,
Уведомяваме Ви, че програмата за четвърти семестър на уч.2018/19 год. е следната:

Административно-инф.консултация, доц.д-р Хр.Сирашки, С.Цолова - 12.10.2018, 10,00 часа, 11 зала

На  12.10.2018 год. от 10,30 часа в ПДТГ „Д.Хадживасилев“ ще се проведе организационна среща за разпределение на часовете по:
1. Хоспетиране – посещение на 2 занятия
2. Текуща педагогическа практика – посещение на 3 последователни занятия
3. Стажантска практика – посещение на 2 последователни занятия и изнасяне на три урока – 2 пред базовия учител и един пред комисия
4. Практико-приложен държавен изпит в периода – 19-24 ноември 2018 год.

При невъзможност да присъствате на организационната среща в ПДТГ ми се обадете  да ви информирам кой ви е ментора и неговите координати. Моля да си носите студентската книжка и бордеро за платена семестриална такса за четвърти семестър.

Секретар ФО и СО
София Цолова