Picture of Татяна Друмева, обучител
на вниманието на обучаемите по Английски език - 6 ниво
от Татяна Друмева, обучител - понеделник, 21 декември 2015, 10:58
 
Часовете по чуждоезиково обучение - Английски език - 6 ниво ще продължат след Нова година, както следва:
1. Учебни консултации - присъствени в зала 15 от 17,00 часа в дните
6, 14, 15 и 18 януари 2016 година.
2. Квалификационен изпит - присъствен на 19.01.2016 г. от 17,00 часа.
Весели празници!
Т. Друмева