Picture of Татяна Друмева, обучител
Резултати от Квалификационния изпит по ОС
от Татяна Друмева, обучител - понеделник, 27 януари 2014, 10:50
 
1. Биляна - теория 4,50, практика 4,50
2. Ваньо - теория 6, практика 5,50
3. Венеслава - теория 5,75, практика 5
4. Денка - теория 6, практика 6
5. Елена - теория 6, практика 6
6. Йордан - теория 6 , практика 5,50
7. Йорданка - теория 6, практика 6
8. Кристина - теория 5, практика 4,50
9. Милен - теория 6, практика 6
10. Паолина - теория 6, практика 5
11. Петя Кирилова - теория 5, практика 4,50
12. Петя Петрова - теория 5,50, практика 5,50
13. Ралица - теория 6, практика 5,50
14. Рени - теория 4,50, практика 5,50
15. Силвия - теория 5,75, практика 6
16. Соня - теория 6, практика 6
17. Цветелина - теория 5,50, практика 5,50

Колеги, честито на Всички!
Вие вече сте част от голямото семейство на Стопанска академия - Свищов!!!
Желая Ви успешна реализация в оперативното счетоводство.
Т. Друмева