Picture of Татяна Друмева, обучител
До обучаемите по Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 22 януари 2014, 14:40
 
Колеги,
на Вашите ел. адреси ще получите втората част от анкетната карта, която трябва да попълните и да изпратите отново.
Моля, следете пощите си!!!
Едва след попълване на анкетите, курсът ще може да бъде приключен.

Таня Друмева