Picture of Татяна Друмева, обучител
До обучаемите по Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - четвъртък, 9 януари 2014, 10:13
 
Във връзка с отправени запитвания, ЦПО дава следния отговор:
КВАЛИФИКАЦИОННИЯТ ИЗПИТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.

ПРОВЕЖДА СЕ В ГР. СВИЩОВ В УЧЕБНАТА БАЗА НА ЦЕНТЪРА, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, УТВЪРДЕНА ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИЯ ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Е НА
25.01.2014 Г., СЪБОТА ОТ 9,00 ЧАСА В УЧЕБНА БАЗА "ПРОФ. БЪРОВ", УЛ. ЦАР БОРИС I, № 1, 2-РИ ЕТАЖ, ЗАЛА № 15, ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
(сградата на бившия Колеж)

ТЕОРЕТИЧНИЯТ ИЗПИТ Е ТЕСТ, ПРАКТИЧЕСКИЯТ - СЧЕТОВОДНА ЗАДАЧА.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОСТАНАЛИТЕ КОНСУЛТАЦИИ, ЗА ДА УТОЧНИТЕ АКЦЕНТИТЕ В ПОДГОТОВКАТА СИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИЯ ИЗПИТ С ПРОФ. АТАНАСОВ.

от ръководството на цпо