Picture of Татяна Друмева, обучител
до обучаемите по Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 8 януари 2014, 10:59
 
От днес, 08.01.2014 г. ще имате достъп до Заданието по практика по дисциплината Счетоводен практикум. Можете да го изтеглите и да решавате задачата.
Решеното задание НЕ трябва да се изпраща по пощата.
ЩЕ СЕ ДОНЕСЕ НА РЪКА НА КВАЛИФИКАЦИОННИЯ ИЗПИТ НА 25.01.2014 Г. - СЪБОТА.
Т. Друмева