Последни новини

Към резултатите от практическото задание по ССЕ

Към резултатите от практическото задание по ССЕ

by Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
1. Венеслава - мн. добър 5
2. Рени - отличен 6
3. Паолина - добър 4
4. Силвия - отличен 6
Т. Друмева