Последни новини

Резултати от изпита по ССЕ

Резултати от изпита по ССЕ

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
Теория:
1. Биляна - 6
2. Ваньо-6
3. Венеслава - 4
4. Денка - 6
5. Елена -6
6. Йордан - 6
7. Йорданка - 6
8. Кристина - 5
9. Милен - 6
10. Паолина - 3
11. Петя Розенова - 6
12. Петя Кирилова - 4
13. Ралица - 6
14. Рени - 6
15. Силвия - 6
16. Соня - 6
17. Цветелина - 5
Практика:
1. Биляна - 6
2. Ваньо - 6
3. Венеслава - не е предадена писмена разработка
4. Денка - 4
5. Елена - 6
6. Йордан - 6
7. Йорданка - 6
8. Кристина - 5
9. Милен - 5
10. Паолина - не е предадена писмена разработка
11. Петя Кирилова - 4
12. Петя Петрова - 5
13. Ралица - 5
14. Рени - не е предадена писмена разработка
15. Силвия - не е предадена писмена разработка
16. Соня - 4
17. Цветелина - 5
Моля, изпратете в срок до 09.12.-2013 г. писмените си разработки за оценяване. В противен случай не можете да приключите обучението.
Т. Друмева