Picture of Татяна Друмева, обучител
Резултати от изпит по Счетоводен софтуер - практика
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 6 ноември 2013, 09:29
 
Петя Розенова-6
Милен -6
Паолина-5
Соня-6
Биляна-5
Петя Кирилова-6
Цветелина-6
Йорданка -6
Ралица-6
Венеслава-5
Силвия-6
Йордан -6
Ваньо-6
Кристина-5
Елена-6

Очаквам заданията на Рени и Денка.
Т. Друмева