Picture of Татяна Друмева, обучител
Офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - понеделник, 4 ноември 2013, 15:03
 
Напомням, че:
1. На 04.11.2013 г. и 05.11.2013 г. имате консултация по последната дисциплина.
2. На 06.11.2013 г. - сряда е изпита по Бизнес комуникация и кореспонденция. Писменото практическо задание да се донесе в събота.
3. На 09.11.2013 г. от 9,00 ч. е квалификационния изпит.
Присъствието е задължително - зала № 15, ЦПО.
Т. Друмева