Picture of Татяна Друмева, обучител
Оценяване по практика - Счетоводен софтуер
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 30 октомври 2013, 13:15
 
На вниманието на групата по Оперативно счетоводство

Оценяването по практика ще бъде въз основа на решени тестове, които могат а бъдат разпечатани от Практическото задание.
Т. Друмева