Picture of Татяна Друмева, обучител
Офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 23 октомври 2013, 10:28
 
Първа консултация по дисциплината Бизнескомуникации и кореспонденция на 24.10.2013 г. - четвъртък от 18,00 часа. Т. Друмева