Picture of Татяна Друмева, обучител
Оценяване на практическо задание Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - вторник, 22 октомври 2013, 13:11
 
Кристина Павлова - отличен 6
Паолина Николова - отличен 6
Петя Петрова - отличен 6
Силвия Савчева - отличен 6
Венеслава Петкова - отличен 6
Т. Друмева