Последни новини

Оценяване на практическо задание Оперативно счетоводство

Оценяване на практическо задание Оперативно счетоводство

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
Кристина Павлова - отличен 6
Паолина Николова - отличен 6
Петя Петрова - отличен 6
Силвия Савчева - отличен 6
Венеслава Петкова - отличен 6
Т. Друмева