Picture of Татяна Друмева, обучител
Резултати от изпита по РЕУК-Офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - понеделник, 21 октомври 2013, 10:50
 
Елка Петкова - теория отличен 6, практика мн. добър 5
Красимира Тодорова - теория отличен 6, практика отличен 6
Магдалена Георгиева - теория отличен 6, практика отличен 6
Марина Крумова - теория отличен 6, практика отличен 6
Петя Борисова - теория - отличен 6, практика отличен 6

Т. Друмева