Picture of Татяна Друмева, обучител
Офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 9 октомври 2013, 10:28
 
Заданието по практика при проф. Богданова трябва да се предаде в ЦПО до 16 октомври - сряда вкл.
Т. Друмева