Picture of Татяна Друмева, обучител
Резултати от изпит по Управление на проекти - офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - петък, 4 октомври 2013, 17:41
 
1. Елка Петкова - теория 6, практика - 6
2. Красимира Тодорова - теория - 6, практика - 6
3. Магдалена Георгиева - теория - 6, практика - 6
4. Марина Крумова - теория - 6, практика - 6
5. Петя Борисова - теория 5,50, практика - 6
Т. Друмева