Последни новини

до обучаемите - Офис-секретар

до обучаемите - Офис-секретар

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
Напомням, че първата консултация по дисциплината Работа в екипи и решаване на конфликти е на 5 октомври - събота от 18,00 часа.
Т. Друмева