Picture of Татяна Друмева, обучител
до обучаемите - Офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - четвъртък, 3 октомври 2013, 08:22
 
Напомням, че първата консултация по дисциплината Работа в екипи и решаване на конфликти е на 5 октомври - събота от 18,00 часа.
Т. Друмева