Picture of Татяна Друмева, обучител
Офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - вторник, 17 септември 2013, 08:56
 
Консултацията с обучителя проф. д-р Маргарита Богданова по тема 1 и 2 от учебната дисциплина "Управление на проекти" е на 18 септември 2013 г., сряда от 18,00 до 20,40 часа.
Т. Друмева