Picture of Татяна Друмева, обучител
На вниманието на обучаемите Офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - петък, 13 септември 2013, 17:58
 
Резултати от изпита по Маркетингови проучвания:
1. Елка Петкова - теория - 6, практика 6
2. Марина Крумова - теория - 6, практика - 6
3. Петя Борисова - теория - 6, практика - 5,25
4. Красимира Тодорова - теория 6, практика 6
5. Магдалена Георгиева - теория 6, практика 5,75
Т . Друмева