Picture of Татяна Друмева, обучител
На вниманието на обучаемите Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 11 септември 2013, 09:12
 
Следваща консултация по учебната дисциплина Счетоводни концепции и стандарти - теми 9,10,11 и 12 на 15.09.2013 г. - неделя от 18,00 до 20,40 часа.
Т. Друмева