Picture of Татяна Друмева, обучител
Офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - вторник, 9 юли 2013, 09:16
 
На вниманието на обучаемите по Административно обслужване

Считано от утре, 10.07.2013 г. сряда, можете да теглите практическото задание.
Срок за предаване: 15.07.2013 г. вкл.

Т. Друмева