Последни новини

Он-лайн тест по финансово счетоводство

Он-лайн тест по финансово счетоводство

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
До всички обучаеми

Он-лайн тестът по Финансово счетоводство е на 07.07.2013 г. - неделя.
Задължителен е. Прави се задължително на горепосочената дата.
Т. Друмева